Cyprian Kamil  Norwid "Pies odpoczywający" (1857 r.)