Cyprian Kamil Norwid "Pokłon trzech króli" (1841-1883 r.)