Cyprian Kamil Norwid, popiersie mężczyzny w czapce (1841-1883 r.)