Cyprian Kamil  Norwid, popiersie młodej kobiety z gwiazdą nad czołem (1841-1883 r.)