Cyprian Kamil Norwid "Postać kobieca w szatach do ziemi" (1841-1848 r.)