Cyprian Kamil Norwid "Postać męska w stroju z XVII w." (1841-1883 r.)