Cyprian Kamil Norwid "Promethidion: rzecz w dwóch dialogach z epilogiem" (1851 r.)