Cyprian Kamil  Norwid "Ręka złożona na trawie z kwiatami" (1861-1883  r.)