Cyprian Kamil Norwid "Rozmowa dwóch mężczyzn" (1841-1883 r.)