Cyprian Kamil Norwid "Różne mody i niewygody" (ok. 1873 r.)