Cyprian Kamil Norwid "Sąsiedzi w zakładzie św. Kazimierza w Paryżu" (po 1877 r.)