Cyprian Kamil  Norwid "Sprzeczka na zebraniu emigracyjnym" (ok. 1873 r.)