Cyprian Kamil Norwid, studia aktu męskiego (1841-1883 r.)