Cyprian Kamil Norwid, studia aktu męskiego (1860 r.)