Cyprian Kamil  Norwid, studia aktu męskiego (ok. 1868 r.)