Cyprian Kamil Norwid, studia czaszki ludzkiej  (1856 r.)