Cyprian Kamil  Norwid, studia końskich zadów (1841-1883 r.)