Cyprian Kamil  Norwid, studia kośćca ludzkiego (1856  r.)