Cyprian Kamil Norwid, studia kośćca ludzkiego (1856 r.)