Cyprian Kamil Norwid, studia męskich aktów (1841-1883)