Cyprian Kamil Norwid, studia męskich nóg w ruchu oraz męski akt w przysiadzie (1841-1883 r.)