Cyprian Kamil Norwid, studia męskiego aktu (1863  r.)