Cyprian Kamil  Norwid, studia nóg męskich (ok. 1863 r.)