Cyprian Kamil Norwid, studia osadzenia głowy na szyi (1841-1883 r.)