Cyprian Kamil Norwid, studia zamyślonych (1869 r.)