Cyprian Kamil Norwid, studium aktów dwóch klęczących kobiet (1858 r.)