Cyprian Kamil Norwid, studium aktu kobiety stojącej  (1858 r.)