Cyprian Kamil  Norwid, studium aktu słaniającego się mężczyzny (1841-1883 r.)