Cyprian Kamil Norwid, studium aktu stojącej kobiety (1856 r.)