Cyprian Kamil Norwid, studium anatomiczne mięśni człowieka (1841-1883 r.)