Cyprian Kamil Norwid, studium kamiennego ornamentu w średniowiecznej architekturze (1841-1883 r.)