Cyprian Kamil Norwid, studium kośćca ludzkiego (ok. 1860 r.)