Cyprian Kamil Norwid, studium męskiego aktu (ok.  1860 r.)