Cyprian Kamil Norwid, studium męskiego aktu (ok. 1860 r.)