Cyprian Kamil  Norwid, studium męskiego aktu (ok. 1860   r.)