Cyprian Kamil  Norwid, studium portretowe kobiety (1857 r.)