Cyprian Kamil Norwid, studium portretowe młodej kobiety (1841-1883 r.)