Cyprian Kamil Norwid, studium portretowe młodej kobiety (1857 r.)