Cyprian Kamil Norwid, studium postaci mężczyzny w fartuchu  (1841-1883 r.)