Cyprian Kamil Norwid, studium postaci w długich szatach sfałdowanych na plecach (1841-1848 r.)