Cyprian Kamil Norwid, studium średniowiecznego ornamentu (1841-1883 r.)