Cyprian Kamil Norwid, studium starca czytającego przez szkło powiększające (1841-1883 r.)