Cyprian Kamil Norwid, studium trzech kobiet (1861 r.)