Cyprian Kamil Norwid, studium twarzy młodej osoby w czasie snu (1841-1883 r.)