Cyprian Kamil Norwid, studium zadumanego mężczyzny (po 1870 r.)