Cyprian Kamil  Norwid, szkic architektoniczny (1841-1883 r.)