Cyprian Kamil Norwid, szkic do ilustracji (1855 r.)