Cyprian Kamil  Norwid, szkic dwóch głów żołnierzy w hełmach (1841-1883 r.)