Cyprian Kamil Norwid, szkic głowy profilem (1841-1883 r.)