Cyprian Kamil  Norwid, szkic luźnej szaty (1841-1883 r.)